Lid worden

 

Lid worden?

Indien u lid wenst te worden dan dient u onderstaande velden in te vullen,
als alle velden ingevuld zijn dient u op de knop “verzenden” te drukken.

 

De contributie inclusief inschrijfgeld en portokosten bedraagt vanaf 1-1-2015:

Voor junioren t/m 13 jaar € 16,50
Voor senioren van 14 tot alle leeftijden € 46,25

De peildatum is altijd 1 januari.

Als het verschuldigde bedrag is overgemaakt op de bankrekening van 
H.S.V. De Slinge te Aalten zal de verenigingsvergunning met de voorlopige vispas binnen 10 dagen aan uw adres worden toegezonden.
U dient zelf de “aanvraag definitieve lidmaatschap /vispas” terug te sturen naar Sportvisserij Nederland.
Hierna ontvangt u van Sportvisserij Nederland de ”echte” vispas.

Wanneer u voor het aankomend jaar ook de vergunning+ vispaswilt ontvangen moet u de bijgevoegde machtiging voor automatische incasso invullen en
terugzenden aan onze vereniging, anders betaalt u opnieuw inschrijfgeldd.w.z. € 10,00 voor senioren en € 5,00 voor junioren.

De machtiging voor de automatische incasso moet men altijd voor 1 Oktober doen, dat kan maar èèn keer.
Daarna kan het in dat jaar niet meer verwerkt worden.

Onze bankrekening: Rabobank Aalten NL31RABO03105.02.802

 

Mitglied werden?


Sie möchten Mitglied werden in unser Angelverein? Füllen Sie dann bitte untenstehende
Felder aus, und klicken sie auf “verzenden“

 

Der Jahresbeitrag inklusive Anmeldegebühren und Porto beträgt:

 

Junioren bis 14 jahr € 16,50 
Senioren von 14 bis ohne Ende € 46,25

Der Stichtag ist immer der 1. Januar.

Wenn der fällige Betrag auf unserem Konto gutgeschrieben ist werden die
Vereinspapiere+vorlaufigen Vispas innerhalb von 10 Tage zugeschickt.

Sie mussen selber die ” Anfrage definitieve Mitgliedschaft /vispas” zuruck schicken zum Sportvisserij Nederland.
Wenn Sie das gemacht haben bekommen Sie die Definitiv Vispas zu Hause.

Wenn Sie für das nächste Jahr die Angelpapiere+Vispas ins Haus geschickt haben möchten müssen Sie das Dauerlast Formulier ausfüllen und an die Vereinsadresse schicken, ansonsten müssen Sie erneut eine Anmeldegebühr bezahlen
d. h. 10,00 € für Senioren und 5,00 € für Junioren.

Die Autorisierung für die Lastschrift muss immer vor dem 1. Oktober erfolgen.
Du kannst das nur einmal tun. Danach kann es in diesem Jahr nicht mehr bearbeitet 
werden.

Unsere Kontonummer: Rabobank Aalten NL31RABO03105.02.802 

BIC nummer Rabobank: RaboNL2U

 

Naam / Name

Adres / Adresse

Postcode / Postleitzahl

Woonplaats / Ort

Telefoonnummer / Telefonnummer

E-mail

Geboortedatum / Geburtsdatum

Bankrekeningnummer / Kontonummer (IBAN)

Opmerkingen / Bemerkungen

Typ de code over (Dit is een spambeveiliging):
captcha