Bakens weer op de gracht

110

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 1 juni zijn de bakens weer aan de kooien bevestigd door
Erik en Theo en door iemand van het duikteam Silent World.

De bakens zijn weer mooi groen geschilderd door Dicky Dibbets.