Monthly Archives: december 2013

SEPA

Dit jaar is door het bankwezen besloten dat de automatische incasso per 2014 zal veranderen. Het rekeningnummer zal namelijk veranderen in een IBAN rekeningnummer.

Alle leden hebben inmiddels een nieuw machtigingsformulier ontvangen. Mocht u deze niet hebben ontvangen neemt u dan per mail contact met ons op of vraag erna bij een van onze verkooppunten.

Als u besluit hier gebruik van te maken ontvangt u de vispas voor het komende jaar tussen kerst en oud en nieuw. Deze wordt per post verstuurd. Daarnaast kost de vispas voor vaste leden met een automatische incasso geen €46,25 maar €36,25!

Mochten er in uw huishouden meer mensen lid zijn van onze vereniging, wilt u dan per lid een formulier voor automatische incasso invullen? Indien de naam van de rekeninghouder anders is als de naam van het lid, dan duidelijk op het formulier vermelden om welk lid het gaat. (bijvoorbeeld als H. Jansen een vipas betaald voor zijn zoon P.Pietersen die lid is van de vereniging, op het formulier ook de naam P.Pietersen vermelden) dit allemaal om misverstanden en fouten binnen onze administratie te voorkomen.