Categorie: Bepalingen en Verboden

Bepalingen en verboden

Hengelsportvereniging “De Slinge”, als huurster van het visrecht van deGrote Gracht en de Slingeplas,verleent hiermede een vergunning aan de houder dezes, mits hij of zij in het bezit is van de vereiste vispas,als lid van de boven genoemde vereniging te vissen in de genoemde
wateren met:
A – Leden met ten hoogste tweehengels.
B – Jeugdleden met één hengel.

Bepalingen en Verboden

A. De houder van deze vergunning is verplicht om op de eerste vordering de visbescheiden ter inzage te overhandigen aan door het bestuur van H.S.V. de Slinge gemachtigde controleurs, welke zich legitimeren kunnen en aan bevoegde opsporingsambtenaren.
B. Er mag alleen vanaf de bestemde oevers gevist worden en de hengel(s) moeten binnen   handbereik liggen.Het is dus ook onder geen beding toegestaan om vanuit de tuin
van Huize Sint Bernardus te vissen.
C. De afstand tussen 2 hengels mag ten hoogste 2 meter bedragen. De lijn moet zoveel mogelijk haaks ten opzichte van de oever,dus recht voor de hengel, in het water liggen.
D. Gevangen vis dient men ( eventueel ) in een leefnet / bewaarzak te bewaren.
E. Het is verboden om meer dan één bovenmaatse snoek of snoekbaars in het bezit te hebben.
F. Het is verboden te vissen op snoek ( of in het bezit te hebben ) in de periode van
1 Maart tot de laatste zaterdag in mei.
Tevens is het verboden te vissen op baars en snoekbaars  ( of in het bezit te hebben )
in de periode van 1 April t/m de laatste zaterdag in mei.
G. Het is verboden om vis te doden of mee te nemen uit de Grote Gracht en de Slingeplas.
H. Het is niet toegestaan om met brood of ander aas aan de oppervlakte te vissen.
I. Het vissen en voeren met artikelen die kleurstoffen bevatten is verboden.
J. Het is verboden om ( alleen maar met aardappel of hennep te voeren ).
K. Gesloten tijd aassoorten: Van 1 April tot de laatste zaterdag in mei geldt een verbod voor sommige aassoorten. Er mag in die periode niet gevist worden met: Slachtproducten, een dood visje of stukje vis ( ongeacht hoe groot ), alle soorten kunstaas met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 25mm.
L. Voor jeugdleden is het verboden te snoeken en/of te spinnen.
M. Indien in één van de bovengenoemde wateren een hengelwedstrijd plaats vindt,
dan is het verboden( als niet- deelnemer zijnde )
te vissen op een door de wedstrijdcommissie aangewezen wedstrijdlocatie.
N. Nachtvissen in de Grote Gracht is verboden. Men mag vissen vanaf 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang
O. Slingeplas- Het is verboden te vissen vanaf het strand of surf gedeelte
P. Slingeplas- Indien u in het bezit bent van een Derde hengeltoestemming mag er met 3 hengels gevist worden.
Q. Slingeplas- Indien u in het bezit bent van een Nachtvis toestemming mag u Nachtvissen.
R. Een ieder,die in overtreding is van de Bepalingen en Verboden,genoemd in deze vergunning en verwezen documenten, wordt geacht zonder vergunning te vissen( art. 21 Visserijwet ).
Het bestuur kan besluiten U als lid te royeren.
S.
Zie voor verdere bepalingen en verboden de lijst van Viswateren.
T.
Het is verboden om met een gemotoriseerd voertuig de grasvelden /oevers rondom de  Grote Gracht te betreden.

Spaar riet en andere oeverbeplantingen en laat geen afval achter.

 In het verband met de goede kwaliteit van onze viswateren, adviseren wij u om zeer matig te voeren.

Kijk ook op de website van Leisurelands i.v.m. Huisregels Slingeplas.

( www.leisurelands.nl )

Klik 20 recreatiegebieden aan en dan Slingeplas ,informatie ,huisregels.
Met name regel 12.